نوع اقامتگاه
فیلتر ها
سوریجان
بوتیک هتل سوریجان کاشان
کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه حاج بابا عطوف، سرای سوريجان عمارت بوتیک هتل سوریجان بنایی است با قدمتی بیش از 250 سال که در دوره قاجار

برای 1 شب
قیمت از
2,147,483,647 تومان
انتخاب اتاق
سرای عامری ها
بوتیک هتل سرای عامری ها کاشان
کاشان، خیابان علوی، بن بست باستان هفتم. اقامتگاه سنتی سرای عامری‌ها متعلق به خاندان عامری است و زمان ساخت آن هم مرب

برای 1 شب
قیمت از
3,000,000 تومان
انتخاب اتاق
19.0.1