منتجع السياحة البيئية ساسنک مینودشت

العنوان:
مناخ مینودشت
معرفه منتجع السياحة البيئية

المرافق منتجع السياحة البيئية
صندوق الاسعافات الاولية
خدمة الغرف
مطعم ايراني
خدمات خانه‌داری
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
تاکسی سرویس
طفاية حريق
سرویس بهداشتی ایرانی عمومی
سرویس بهداشتی فرنگی عمومی
کرایه اتومبیل با راننده
ثيرم
عرض كامل للميزات

2022/12/01 – 2022/12/02 اقامت برای 1 لیل

1 بزرگسال، 1 اتاق

18.3.2